Möten 2021

Styrelsemöten  


En gång i månaden om inget oförutsett uppstår då kan det utökas.

Nästa möte 1 December

Årsmöte


Kommer i år ske digitalt via teams 

31 maj  klockan 18:00 

3 timmars UVA tid utgår till deltagande medlemmar

Länk till mötet skickas ut till medlemmarnas respektive e-postadress

Nomineringsmöte


Kommer i år ske digitalt via teams 

31 maj 17:30 

Samma länk som avser årsmötet gäller